Letter - CZ

Milý občane / Milá občanko,

Je to už dávno, co jsme spolu naposledy mluvili. Myslím, že je na čase, si vše vynahradit.

Vím, že ty poslední roky byly těžké. Mnoho se toho změnilo, od doby co se rodina sjednotila — a rozrostla. Téměř jsme nechali shořet celý dům — vlastně dvakrát — ale potom jsme ho spolu znovu potem a spoustou slz vybudovali. Zbořili jsme zeď —zeď symbolizující strach. Ulehčili jsme cestování za prací, či studiem — nebo na dovolenou.

Tolik se toho od našich prvních společných chvil změnilo. Jsme teď opravdová rodina. Tolik jsme toho spolu dosáhli. V pracovním životě, co se životní kvality týče, to, jak si navzájem kryjeme záda — na to všechno bychom měli být moc hrdí. Jsme zdravější, než kdykoliv předtím. Naše kulturní bohatství nám závídí celý svět. (Všiml sis těch zástupů turistů?)
Nemůžeme se ale sousředit jen na minulost, nebo se zaseknout v součastnosti.

To je vlastně hlavní důvod, proč ti píši tento dopis. Pokud máme najít cestu z tohoto nejistého období, musíme najít způsob, jak společně formovat budoucnost.

Někdy ti mohlo připadat, že vedu monolog. Přitom jsem se jen snažil nás oba co nejlépe zabezpečit. Vytvořit z našeho domova bezpečné a pohodlné místo. Ale možná jsem se během všeho snažení příliš uzavřel sám do sebe, do vlastních projektů - rozšířit dům, abychom měli z čeho zaplatit účtenky, do toho ti nováčci.

Pamatuješ, jak jsi mi vysvětloval svou vizi našeho vztahu? Já ti tady vykládám své karty na stůl. Chtěl bych tě tím získat nazpět.
Zaprvé, pojďme si vyjasnit pravidla, ta o kterých jsme se dohodli, že budou neměnná jak pro nás, tak pro všechny nováčky. Pod touto střechou respektujeme lidskou důstojnost — bez pardónu. Je dohodnuto, že si každý může vyznávat svou víru a zastávat své názory, za předpokladu, že to nebude mít negativní důsledky pro společnost. Udržování těchto pravidel nebylo vždy jednoduché, ale oba víme, jak důležité tyto hodnoty jsou. Ještě je tu velmi důležitá otázka důvěry. Jsme na jedné lodi. Tohle všechno je součástí dohody. (Vlastně další věc, kterou nám lidé na celém světě závidí.) Kdo nerespektuje naše pravidla, není v tomto domě vítán.

Uvědomuji si, že můžes mít pocit, že jsi nebyl vždy centrem mé pozornosti. Ujišťuji tě ale, že tomu tak bylo! Tvrdě jsem pracoval natom, aby zůstali obchody otevřené a police v nich naplněné zbožím. Snažil jsem se, aby naše okolí zůstalo bezpečným. Také o to, aby rodina držela pohromadě.

Teď se dostáváme k tématu, které tobě i nám všem dělá starost — bezpečnost. Obzvlášť po těch strašných událostech na tolika místech. My se snažíme posílit hranice a vybudovat špičkový protiteroristický systém, který by nám dopomohl k potřebným informacím. Také se snažíme sjednotit naše ozbrojené síly.

I co se bezpečnosti týče, jsme na dobré cestě k úspěchu. Implementujeme několik dobrých nápadů jak vytvořit pracovní místa, obvláště pro mladé lidi, a poskytnout všem adekvátní školení. To platí jak pro dílnu či laboratoř, tak pro obchod nebo stavbu. Nikdo nesmí zůstat opomenut.

Svět stále uhání dopředu. Ti, co od nás kupovali, tedˇ sami vyrábí. Musíme najít způsob, jak zůstat konkurenceschopní — tak, abychom těžili všichni. Společně jsme tak silní. Kreativní. Nemusíme se světu stranit. Proto, abychom si udrželi vedoucí pozici, potřebujeme společně vytvořit novou globální strategii.

Být kreativní, pracovat společně — třeba i za pomoci robotů — to jsou dovednosti, kterých bude potřeba. (Sdílet hodnoty, viz pravidla, která jsme si domluvili!). Měli bychom vymyslet nová řešení problémů, naučit se myslet "mimo rámeček". (Lekce nejen pro naše děti!).

Snažil jsem se ti v tomto dopise z mého pohledu upřímně vylíčit, jak se věci mají. Ještě bych ti chtěl slíbit zvedat telefon když voláš; a neslibovat co nemohu splnit (Pravidlem bývá, když něco zní až příliš dobře nato, aby to byla pravda, tak to pravda není).

Doufám, že se mi touhle cestou podaří vybudovat mezi námi víc důvěry. Teď je řada na tobě, těším se na odpověď.

We use cookies on this site to enhance your user experience. By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. To find out more read our Privacy Policy.